Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-02

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 2 september 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-09-02

Paragrafer

279-290

Anslaget publicerades

2021-09-06

Anslaget avpubliceras

2021-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: