Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-29

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 29 september 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-09-29

Paragrafer

299-311

Anslaget publicerades

2021-09-30

Anslaget avpubliceras

2021-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: