Anslagsbevis kommunstyrelsen 2021-10-11

Protokoll från kommunstyrelsen sammanträde den 11 oktober 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-10-12

Paragrafer

175-192

Anslaget publicerades

2021-10-12

Anslaget avpubliceras

2021-11-03

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: