Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-24

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 24 november 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-11-24

Paragrafer

367-396

Anslaget publicerades

2021-11-25

Anslaget avpubliceras

2021-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: