Anslagsbevis kommunstyrelsen 2021-12-29

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 29 december är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-12-29

Paragrafer

261-267

Anslaget publicerades

2021-12-29

Anslaget avpubliceras

2022-01-21

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: