Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-12

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den12 januari 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-01-12

Paragrafer

1-10

Anslaget publicerades

2022-01-13

Anslaget avpubliceras

2022-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: