Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-27

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 27 april 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-04-27

Paragrafer

106-128

Anslaget publicerades

2022-05-02

Anslaget avpubliceras

2022-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: