Anslagsbevis kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedningen 2022-05-03

Protokoll från kultur- och fritidsberedningens sammanträde den 3 maj 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-05-03

Paragrafer

14-20

Anslaget publicerades

2022-05-05

Anslaget avpubliceras

2022-05-26

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: