Anslagsbevis kommunstyrelsen 2022-05-11

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 11 maj 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-05-11

Paragrafer

129-146

Anslaget publicerades

2022-05-11

Anslaget avpubliceras

2022-06-02

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: