Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 15 juni 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-06-15

Paragrafer

179-180

Anslaget publicerades

2022-06-15

Anslaget avpubliceras

2022-07-07

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: