Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-31

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 31 augusti 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-08-31

Paragrafer

216-232

Anslaget publicerades

2022-09-08

Anslaget avpubliceras

2022-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: