Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-11

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-01-11är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-01-11

Paragrafer

1–18

Anslaget publicerades

2023-01-13

Anslaget avpubliceras

2023-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: