Anslagsbevis kommunstyrelsen 2023-01-16

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2023-01-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-01-16

Paragrafer

1–18

Anslaget publicerades

2023-01-18

Anslaget avpubliceras

2023-02-09

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: