Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-06

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 6 mars 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-03-06

Paragrafer

73

Anslaget publicerades

2023-03-06

Anslaget avpubliceras

2023-03-27

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: