Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-08

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 8 mars 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-03-08

Paragrafer

74-95

Anslaget publicerades

2023-03-08

Anslaget avpubliceras

2023-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: