Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-03

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 2023-05-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-05-03

Paragrafer

149-176

Anslaget publicerades

2023-05-09

Anslaget avpubliceras

2023-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: