Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-10

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 2023-05-10 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-05-10

Paragrafer

177-188

Anslaget publicerades

2023-05-15

Anslaget avpubliceras

2023-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: