Anslagsbevis kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 2023-05-23

Protokoll från kultur- och fritidsberedningens sammanträde den 23 maj 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-05-23

Paragrafer

16-29

Anslaget publicerades

2023-05-24

Anslaget avpubliceras

2023-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: