Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-24

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 24 maj 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-05-24

Paragrafer

189-215

Anslaget publicerades

2023-05-24

Anslaget avpubliceras

2023-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: