Anslagsbevis Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-08-30

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 30 augusti 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-08-30

Paragrafer

263-282

Anslaget publicerades

2023-09-04

Anslaget avpubliceras

2023-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: