Anslagsbevis kommunstyrelsen 2023-11-13

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-11-13

Paragrafer

274-299

Anslaget publicerades

2023-11-15

Anslaget avpubliceras

2023-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: