Anslagsbevis miljö- och byggnadsnämnd 2021-10-05

Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 2021-10-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-10-05

Paragrafer

104-116

Anslaget publicerades

2021-10-05

Anslaget avpubliceras

2021-10-27

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: