Anslagsbevis miljö- och byggnadsnämnd 2022-06-21

Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 2022-06-21 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-06-21

Paragrafer

82-90

Anslaget publicerades

2022-06-22

Anslaget avpubliceras

2022-07-13

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: