Anslagsbevis miljö- och byggnadsnämnd 2022-10-04

Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 2022-10-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-10-04

Paragrafer

100-112

Anslaget publicerades

2022-10-10

Anslaget avpubliceras

2022-11-01

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: