Anslagsbevis valnämnden 2021-09-23

Protokoll från valnämndens sammanträde den23 september 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-09-23

Paragrafer

1-2

Anslaget publicerades

2021-09-27

Anslaget avpubliceras

2021-10-19

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: