Anslagsbevis lönenämnden 2021-09-30

Protokoll från lönenämndens sammanträde den 2021-09-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-09-30

Paragrafer

22-28

Anslaget publicerades

2021-09-30

Anslaget avpubliceras

2021-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: