Anslagsbevis överförmyndarnämnden 2021-10-07

Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 7 oktober 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-10-07

Paragrafer

18-25

Anslaget publicerades

2021-10-07

Anslaget avpubliceras

2021-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: