Anslagsbevis kommunala pensionärsrådet 2021-10-06

Protokoll från kommunala pensionärsrådets sammanträde den 6 oktober 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-10-06

Paragrafer

22-36

Anslaget publicerades

2021-10-12

Anslaget avpubliceras

2021-11-03

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: