Anslagsbevis Samordningsförbundet Skaraborg 2022-06-07

Protokoll från Samordningsförbundet Skaraborgs sammanträde den 2022-06-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Paragrafer

1-10

Anslaget publicerades

2022-06-20

Anslaget avpubliceras

2022-07-11

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundet Skaraborg

Dokument


Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: