Anslagsbevis överförmyndarnämnden 2022-09-15

Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 15 september 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-09-15

Paragrafer

20-27

Anslaget publicerades

2022-09-15

Anslaget avpubliceras

2022-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: