Anslagsbevis lönenämnden 2022-12-19

Protokoll från lönenämndens sammanträde den 2022-12-19 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-12-19

Paragrafer

23-31

Anslaget publicerades

2023-01-12

Anslaget avpubliceras

2023-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: