Anslagsbevis Kommunala pensionärsrådet 2023-02-22

Protokoll från Kommunala pensionärsrådets sammanträde den 2023-02-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-02-22

Paragrafer

1-9

Anslaget publicerades

2023-02-27

Anslaget avpubliceras

2023-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: