Anslagsbevis Kommunala pensionärsrådet 2023-05-24

Protokoll från Kommunala pensionärsrådets sammanträde den 2023-05-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-05-24

Paragrafer

10-22

Anslaget publicerades

2023-06-07

Anslaget avpubliceras

2023-06-30

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: