Anslagsbevis Kommunala pensionärs rådet 2023-10-04

Protokoll från Kommunala pensionärsrådet sammanträde den 2023-10-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-10-04

Paragrafer

23-33

Anslaget publicerades

2023-10-13

Anslaget avpubliceras

2023-11-13

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: