Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott för individärenden 2021-09-28

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde för individärenden den 28 september 2021 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-09-28

Paragrafer

204-242

Anslaget publicerades

2021-09-28

Anslaget avpubliceras

2021-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: