Anslagsbevis socialnämnden 2021-09-28

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 28 september 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-09-28

Paragrafer

106-119

Anslaget publicerades

2021-10-05

Anslaget avpubliceras

2021-10-27

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: