Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott 2021-11-16

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 16 november 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-11-16

Paragrafer

117-136

Anslaget publicerades

2021-11-17

Anslaget avpubliceras

2021-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: