Anslagsbevis socialnämnden 2021-12-14

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 14 december 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-12-14

Paragrafer

156-168

Anslaget publicerades

2021-12-14

Anslaget avpubliceras

2022-01-17

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: