Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott för individärenden 2021-12-21

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde för individärenden den 21 december 2021 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-12-21

Paragrafer

285-302

Anslaget publicerades

2021-12-21

Anslaget avpubliceras

2022-01-17

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: