Anslagsbevis socialnämnden 2022-04-26

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 26 april 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-04-26

Paragrafer

35-43

Anslaget publicerades

2022-04-29

Anslaget avpubliceras

2022-05-23

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: