Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott för individärenden 2022-05-03

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde för individärenden den 3 maj 2022 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-05-03

Paragrafer

82-102

Anslaget publicerades

2022-05-03

Anslaget avpubliceras

2022-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: