Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott 2022-06-14

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 14 juni 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-06-14

Paragrafer

49-61

Anslaget publicerades

2022-06-14

Anslaget avpubliceras

2022-07-07

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: