Anslagsbevis socialnämnden 2022-06-21

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 21 juni 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-06-21

Paragrafer

61

Anslaget publicerades

2022-06-21

Anslaget avpubliceras

2022-07-14

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: