Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott för individärenden 2022-09-06

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde för individärenden den 6 september 2022 är nu justerat . Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-09-06

Paragrafer

173-199

Anslaget publicerades

2022-09-06

Anslaget avpubliceras

2022-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: