Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott 2022-09-20

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 20 september 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-09-20

Paragrafer

62-79

Anslaget publicerades

2022-09-22

Anslaget avpubliceras

2022-10-14

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: