Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott 2022-11-22

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 22 november 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-11-22

Paragrafer

91-100

Anslaget publicerades

2022-11-23

Anslaget avpubliceras

2022-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: