Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott för individärenden 2023-02-16

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde för individärenden den 16 februari 2023 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Paragrafer

26-27

Anslaget publicerades

2023-02-16

Anslaget avpubliceras

2023-03-10

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: