Anslagsbevis socialnämnden 2023-02-27

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 2023-02-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-02-27

Paragrafer

15-22

Anslaget publicerades

2023-02-28

Anslaget avpubliceras

2023-03-22

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: