Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott för individärenden 2023-03-06

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott för individärendens sammanträde den 2023-03-06 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-03-06

Paragrafer

28-50

Anslaget publicerades

2023-03-06

Anslaget avpubliceras

2023-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: