Anslagsbevis socialnämnden 2023-09-11

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 2023-09-11 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-09-11

Paragrafer

77-89

Anslaget publicerades

2023-09-13

Anslaget avpubliceras

2023-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: